Gespecialiseerde pro deo advocaat voor bezwaar over uw WIA-WGA-IVA-Ziektewet-Wajong -Uitkering

 

 

WIE WIJ ZIJN

mr. A.L.M. Vreeswijk is een pro-deo advocaat gespecialiseerd in bezwaarschrift-procedures tegen het UWV. Hij heeft daarin een expertise voor arbeidsongeschiktheidszaken opgebouwd; WIA, WGA, IVA en Ziektewet en Wajong.

Hij staat mensen door heel Nederland bij in bezwaarschriftprocedures over WIA-uitkeringen, WGA-uitkeringen, IVA-uitkeringen, Ziektewet-uitkeringen, Wajong en en WW.

Tevens voert hij beroepsprocedures bij de Rechtbanken en indien noodzakelijk hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht, de hoogste rechter in Nederland in deze zaken.

Bezwaar als uw WIA/WGA/Ziektewet uitkering is gestopt of afgewezen

U kunt een beroep doen op mr. Vreeswijk als uw aanvraag voor een WIA / WGA of IVA-of Ziektewet-uitkering door het UWV is afgewezen. 

Of als uw WIA / WGA of Ziektewet-uitkering is gestopt. 

Binnen 6 weken moet bezwaar ingediend. 

Bij Ziektewet is de termijn 14 dagen, als het gaat over de vraag of u wel of niet ziek bent. Zie meer op de pagina over ZIEKTEWET

U kunt ook worden bijgestaan in bezwaar tegen een beslissing over een WGA-loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Stel bijvoorbeeld dat u dat niet eerder had gedaan na de toekenning van uw WIA uitkering. Dan kan bij de verlengingsbeslissingen over uw uitkering, mits gedegen voorbereid, alsnog een bezwaarschrift worden ingediend en kunnen al uw medische bezwaren naar voren worden gebracht tegen de hoogte van de ongeschiktheid, of dat u in aanmerking komt voor een IVA-uitkering.

Bezwaar over een IVA uitkering; bij duurzame of chronische klachten

Als het UWV uw aanvraag voor een WIA-uitkering heeft afgewezen en bij u sprake is van chronische klachten, dan wordt behalve het bezwaar tegen de afwijzing WIA, ook bezwaar gemaakt tegen het niet toekennen van een IVA-uitkering. Dat is een duurzame uitkering tot aan de AOW gerechtigde leeftijd, zonder sollicitatieplicht. Dat is bij een medisch stabiele situatie of als er een geringe kans is op herstel of bij een verslechterende situatie.

Ook kunt u terecht bij mr. Vreeswijk voor bezwaar als u wel een WIA uitkering heeft gekregen maar bij u sprake is van chronische klachten. Dan wordt ook bezwaar gemaakt tegen het niet toekennen van een IVA-uitkering.

Opnieuw Wia of Ziektewet na jaren?

U kunt zich ook met raad en daad laten bijstaan als ergens in de afgelopen 5 jaar uw aanvraag voor een WIA-uitkering is afgewezen of indien u een WIA-uitkering had maar deze al een tijd is gestopt. Uw zaak kan dan, goed en deskundig voorbereid, opnieuw aan het UWV worden voorgelegd.

Klik voor meer informatie op de PAGINA  WIA-WGA en IVA

Werkgevers en bedrijven

Werkgevers en bedrijven kunnen tevens een beroep doen op mr. Vreeswijk voor deskundige bijstand in IVA bezwaar-en beroepsprocedures.

Wajong

Mr. Vreeswijk staat ook mensen bij in bezwaar als het UWV de aanvraag voor een Wajong-uitkering heeft afgewezen. Of na een herkeuring is gestopt. Of als het gaat om herkeuringen over arbeidsmogelijkheden

Of als u ouder bent dan 30 en u meent toch in aanmerking te moeten komen. Zie meer op de pagina WAJONG

Gedegen aanpak

Veel cliënten klagen over oordelen van de verzekeringsarts, over de keuring zelf en de rapportage van de arbeidsdeskundige. Ze ervaren het niet als een serieuze medische keuring c.q. onderzoek en voelen zich eenvoudigweg niet serieus genomen en vaak zelfs moedwillig goedgekeurd of afgewezen.

Eigen medisch rapport

Succesvol opkomen tegen het UWV vergt ervaring en expertise. Indien de zaak zich ervoor leent wordt een eigen medisch en/of arbeidsdeskundig onderzoeksrapport ingebracht. 

Indien nodig wordt in beroep bij de rechter om de benoeming van een deskundige verzocht.

De algemene ervaring is dat u de meeste kans heeft op een goede afloop als u zich in een zo vroeg mogelijk stadium van deskundig advies en bijstand laat voorzien.

Dat kan al zijn tijdens uw ziektewetperiode of bij uw aanvraag WIA-uitkering.

Schroom niet dan al advies in te winnen.

CONTACT  OPNEMEN

mr. Vreeswijk is een betrokken advocaat en vooral erg toegankelijk. U kunt uw vraag hieronder aan hem stellen of uw probleem uitleggen. Ook kunt u het formulier invullen als u meteen met uw bezwaar wilt worden geholpen.

Er wordt z.s.m. contact opgenomen met u. 

Dit is gratis en vrijblijvend.

 

KOSTEN 

Kosten bezwaar bij minimuminkomen

Krijgt u dit jaar, of had u twee jaar geleden een minimum inkomen of een bijstands-uitkering of een lage uitkering? Dan betaalt u de advocaat eenmalig voor de gehele bezwaar-of beroeps procedure een eigen bijdrage van in totaal € 50,- tot € 143,- Klik voor meer informatie op de pagina KOSTEN

Kosten bezwaar bij geen minimum-inkomen

U kunt ook nog pro deo worden geholpen als u een belastbaar inkomen tot 36.800,- bruto per jaar heeft. U mag kiezen of daarvoor naar uw inkomen van dit jaar wordt gekeken of naar het inkomen dat u twee jaar geleden had. U betaalt dan ook een eenmalige eigen bijdrage. Zie meer op de pagina KOSTEN

Als u de zaak wint is het UWV verplicht u een vergoeding te betalen voor uw eigen bijdrage.

Dit heet pro-deo rechtshulp. Via de gefinancierde rechtshulp vraagt de advocaat een toevoeging voor u aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Zie meer op de pagina KOSTEN

Het eerste gesprek op kantoor is altijd gratis. 

Ook als u niet voor pro deo hulp in aanmerking komt.

Het kantoor hanteert daarbuiten een honorarium van € 185,= per uur exclusief BTW.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstand verzekering heeft dient deze i.v.m. 'het recht op 'vrije advocaat keuze' uw zelf gekozen advocaat te betalen o.g.v. een uitspraak van het Europese Hof.

 

DESKUNDIG BEZWAAR

Ervaring en expertise

mr. Vreeswijk heeft ruime ervaring met de meest uiteenlopende medische problematiek en bestaande niet erkende en erkende aandoeningen en beperkingen en jurisprudentie.

 


    Sitemap

 

Adres: mr. A.L.M. Vreeswijk Singel 117-sous te (1012 VH) Amsterdam email: info@mrvreeswijk.nl  tel.: 020-4226654 of 06-38228396

www.wia-advocaat-amsterdam.nl

mr. Vreeswijk is beëdigd advocaat sinds 2004 bij http://rechtspraak.nl

Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten  http://advocatenorde.nl

En aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand http://rvr.org

                          - Copyright 2016-