KOSTEN

Kosten bij minimuminkomen

Heeft u dit jaar, of had u 2 jaar geleden:

  • een minimum inkomen of 
  • een bijstands-uitkering of
  • een lage uitkering?

Dan zijn de kosten van de door u eenmalig aan de advocaat te betalen eigen bijdrage € 50,- tot € 145,-

Ook als u verwacht binnenkort een minimum inkomen te gaan krijgen kan dit het geval zijn. De advocaat vraagt pro deo rechtshulp voor u aan. Als u een minimum inkomen heeft of een lage- of bijstandsuitkering (alleenstaanden tot bruto €19.400,- per jaar en niet- alleenstaanden tot bruto € 26.900,- per jaar) is de eigen bijdrage die u betaalt slechts € 50,= De advocaat vraagt namelijk telefonisch een vaste korting van € 54,- via het Juridisch Loket voor u aan op de laagste eigen bijdrage van normaal € 199,- zodat uw eigen bijdrage dan € 145,- wordt en hij kan dan ook bijzondere bijstand voor u aanvragen per email en kost het u slechts € 50,-

Kosten bij geen minimuminkomen

Heeft u dit jaar, of had u twee jaar geleden:

  • een bruto inkomen tot € 38.600,- 
  • en weinig vermogen

dan betaalt u ook slechts eenmalig een eigen bijdrage aan de advocaat (zie hier) . Eigen woning bezit is meestal geen probleem. De advocaat vraagt dit voor u aan. U kiest dus zelf of naar uw inkomen van twee jaar geleden wordt gekeken als u dat uitkomt of naar uw inkomen van dit jaar. U krijgt dan ook op aanvraag van de advocaat bij bezwaar en beroep de vaste korting van € 54,- op uw eigen bijdrage.

Voor vragen over de eigen bijdrage en of u in aanmerking komt neemt u gerust contact op. Het eerste gesprek op kantoor is sowieso altijd gratis. 

Het kantoor hanteert daarbuiten een honorarium van € 185,= per uur exclusief BTW. Mr. Vreeswijk werkt vrijwel uitsluitend met gunstige, vaste prijsafspraken.

Gefinancierde rechtshulp

U komt voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking bij een bruto belastbaar jaarinkomen tot € 27.300 voor alleenstaanden. Voor niet-alleenstaanden met een gezamenlijk bruto belastbaar inkomen tot € 38.000,- Er wordt gekeken naar uw belastbare inkomen.

Omdat het om uw belastbare inkomen gaat bij de belastingdienst, komt u vaak eerder in aanmerking dan u op het eerste gezicht denkt. Dit heet pro-deo rechtshulp. Via de gefinancierde rechtshulp vraagt de advocaat een toevoeging voor u aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Lees hier meer over de hoogte van de eigen bijdrage in de tabellen. Trekt u daar de korting van € 54,- nog vanaf:  http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen  

Bij een beroepsprocedure bij de rechtbank betaalt u nog € 46,= aan griffierecht. Daarvoor kan ook bijzondere bijstand aangevraagd. Kijk voor meer informatie op http://rechtspraak.nl Ook dit wordt vergoed door UWV bij gewonnen beroep.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstand verzekering heeft dient uw verzekeraar i.v.m. ‘het recht op ‘vrije advocaat keuze’ de advocaat voor u te betalen o.g.v. een uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens.

Vergoeding kosten door UWV bij gewonnen bezwaar

Als uw bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard en u de zaak wint moet het UWV u een vergoeding betalen voor de kosten van uw eigen bijdrage en bij beroep ook het griffierecht. Als u het bezwaar of beroep verliest betaalt u geen proceskosten.